ІІІ Всеукраїнський конкурс арфістів пам’яті Георгія Гаазе «Арфи акорди єднання»

І.Загальні положення

1. Організатори та співзасновники конкурсу:

– Національна всеукраїнська музична спілка;

 Асоціація арфістів України Національної всеукраїнської музичної спілки;

– Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів;

– Київська дитяча школа мистецтв №5 ім. Л. Ревуцького

2.       Засновники Конкурсу:

– здійснюють організаційно-методичне забезпечення Конкурсу;

– визначають порядок фінансування Конкурсу;

– розглядають заявки претендентів на участь у Конкурсі;

– формують конкурсну програму;

– організовують церемонію нагородження переможців Конкурсу;

– розглядають всі питання, які можуть виникнути у разі непередбачених

обставин (форс-мажор);

– затверджують символіку та атрибутику Конкурсу, зразки інформаційно- рекламної продукції тощо;

– організовують висвітлення подій Конкурсу у друкованих a6o електронних джерелах;

– можуть залучати до участі у проведенні Конкурсу та його висвітленні (за згодою) державні, громадські та приватні підприємства i організації.

3. Мета конкурсу:

– створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей та молоді, збагачення та пропагування культурних здобутків арфового мистецтва та культури гри на арфі; пропагування культурної спадщини України; розвиток культурних зв’язків між регіонами України, поширення досвіду відомих вітчизняних та світових митців арфового мистецтва; творчий розвиток та духовне збагачення молодих арфістів; обмін педагогічним, виконавським досвідом та репертуаром; виховання естетичних смаків підростаючого покоління.

4. Завдання конкурсу:

– підтримка творчої активності та виявлення талановитих, перспективних у професійному відношенні обдарувань та розкриття їх індивідуального  потенціалу; підвищення рівня виконаської майстерності арфістів, популяризація творів сучасних композиторів арфістів України; поглиблене вивчення арфового репертуару вітчизняної та світової класики; подальше вдосконалення національної музичної педагогічної школи арфістів.

ІІ. Умови проведення Конкурсу

 1. Конкурс проводиться 1 раз на 2 роки в м. Києві.

Дата проведення Конкурсу : І тур (відбірковий) – з 02 грудня 2022, ІІ тур (фінал) – 17 та 18 грудня 2022 року.

 • До участі у конкурсі запрошуються:

учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, середніх спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів, студій педагогічної практики при вищих мистецьких навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;

студенти вищих мистецьких навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 • Конкурс проходить в два тури:

І тур – відбірковий (проходитиме в дистанційній формі шляхом перегляду відеозаписів виступів учасників);

ІІ тур – фінал (проводиться по групам –  в очній або дистанційній формі).

В ІІ турі Конкурсу беруть участь учасники, які пройшли І тур.

Конкурсанти розподіляються по групам за формою участі:

Група А: І тур –  он-лайн ; ІІ тур – оф-лайн;

Група В: І та ІІ тури – oн-лайн (допускається виступ без супроводу концертмейстера).

Форму участі вказати в заявці.

В Дипломах зазначається форма участі.

 • Конкурс проводиться в таких номінаціях та вікових категоріях

Номінації:

 1. арфа (solo);
 2. ансамблі.

Вікові категорії :

І – А – до 9 років;
ІІ – В – 10-11 років;
ІІІ – С – 12-13 років;
IV – D – 14-15 років;
V – Е – 16-19 років;
VI – F – 20-25 років (професіонали).
VII – G – ансамбль до 15 років;
VIII – H – ансамбль до 25 років.

 • Вік учасника фіксується на дату початку Конкурсу – 1 грудня 2022 року.
 • Учасники Конкурсу представляють конкурсну програму в обраній номінації, згідно з програмними вимогами.
 • Заявки  на участь у конкурсі надаються до оргкомітету до 1 грудня 2022 року за електронною  https://forms.gle/xbHgqiAH3j2sAdTi7   на кожного  учасника (соло, колектив) окремо.

До заявки обов’язково додаються: копія свідоцтва про народження учасника; кольорова фотографія соліста або колективу/ансамблю; відеозапис конкурсної програми учасника (посилання на канал YouTube).

Технічні вимоги до запису відео:

Відеозйомка повинна проводитися без зупинки від початку до кінця виконання твору, без монтажу.

На відеозапису повинно бути чітко видно повністю обличчя, інструмент і руки конкурсанта.

Порядок виступів встановлюється часом подачі заявки на участь. Кожному конкурсантові – учаснику ІІ туру очного формату – надається репетиція в залі виступу за попередньою домовленістю. Конкурсні прослухування є відкритими.

Зміни в заявленій програмі не допускаються.

8.       Довідкова інформація по проведенню Конкурсу надається за телефоном:  +380675905943,  Олександра Ігорівна.

Вебсайт Конкурсу – https://gaaze.harp.dp.ua/.

9.       Учасники Конкурсу зобов’язані:

– до початку проведення Конкурсу ознайомитися з порядком i правилами його проведення;

– своєчасно подати заявку на участь у Конкурсі;

– дотримуватися норм поведінки та правил техніки безпеки.

10.     Втручання батьків, викладачів та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, в роботу журі та організаційного комітету забороняється.

11.     Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

1.       Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі – оргкомітет).
2.       Персональний склад оргкомітету формується та затверджується засновниками Конкурсу.
3.       Оргкомітет:

– допомагає у формуванні програми Конкурсу;
– створює,   у разі потреби, робочу rpyпy для технічного  забезпечення проведення Конкурсу;
– проводить інформаційне забезпечення Конкурсу тощо.

4.       Оргкомітет має право перевірити достовірність наданої учасником Конкурсу інформації.
5. Оргкомітет має право вносити зміни в положення та регламент конкурсу.

До участі у проведенні конкурсу, його висвітленні можуть залучатися (за згодою) державні, громадські, приватні підприємства й організації та інші юридичні особи.

IV.    Журі Конкурсу

 1. До складу журі входять провідні митці.
 2. Допускається наявність пoчecнoгo голови журі.
 3. Персональний склад журі затверджується наказом засновника конкурсу.
 4. Журі здійснює свою діяльність незалежно та неупереджено. Рішення журі приймається колегіально та оформляється протоколом.
 5. Члени журі забезпечують конфіденційність та нерозголошення інформації щодо фіналістів та переможців Конкурсу до моменту ïï офіційного оголошення.  
 6. Журі має право:

– ділити одне місце між кількома конкурсантами;
– не присуджувати жодного з призових місць.

Журі за загальною підсумковою оцінкою визначає володаря Гран-прі та переможців Конкурсу.
Переможцям у кожній групі,  віковій категорії та кожній номінації присвоюються звання «лауреата» І, ІІ або ІІІ ступеню.
Лауреати Гран-прі та переможці Конкурсу беруть участь у заключному Гала-концерті.
7. Результати І туру оприлюднюються на сайті https://gaaze.harp.dp.ua/  та на фейсбук сторінці Асоціації арфістів України

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-913752332003264  відповідно графіку роботи конкурсу.
8. Результати проведення Конкурсу оформляються протоколом засідання журі.

 

Програмні  вимоги

(порядок виконання програми довільний)

  Солісти:

А – не менше двох різнохарактерних творів у різних стилях, один з яких – композитора-арфіста (до 4 хв.);
В – не менше двох різнохарактерних творів у різних стилях, один з яких – композитора-арфіста (до 7 хв.);
С – не менше двох різнохарактерних творів у різних стилях, один з яких – композитора-арфіста (до 10 хв.);
D – І тур – два різнохарактерні твори у різних стилях, один з яких – композитора-арфіста (до 10 хв.); ІІ тур – твір великої форми (фантазія, варіації, соната, концерт) або циклічної форми (сюїта, до 10 хв.).
Е – І тур – два різнохарактерні твори у різних стилях, один з яких – композитора-арфіста (до 15 хв.); ІІ тур – твір великої форми (фантазія, варіації, соната, концерт) або циклічної форми (сюїта, до 15 хв.).
F – І тур – два різнохарактерні твори у різних стилях, один з яких – композитора-арфіста (до 20 хв.); ІІ тур – твір великої форми (фантазія, варіації, соната, концерт) або циклічної форми (сюїта, до 15 хв.).
G, H (Ансамблі) – не менше двох різнохарактерних творів.

Графік роботи конкурсу:

04.12-06.12

Прослуховування 1 туру он-лайн (дистанційно) за відеозаписами всі вікові категорії

10.12 оголошення результатів 1 туру всі вікові категорії

17.12

2 тур конкурсних прослуховувань оф-лайн (очно) група В

10.00 – відкриття конкурсу

10.15 – прослухування категорія А, В

12.00 – прослухування  категорія С, D

13.00 – прослухування категорія Е, F

14.00 – перерва

15.00 – прослухування категорія G, H

18.12

11.00-13.00 – 2 тур конкурсних прослуховувань он-лайн (дистанційно) за відеозаписами група А всі вікові категорії

15.00 – оголошення результатів, семінар з членами журі

16.00 – Гала-концерт та урочисте нагородження переможців конкурсу

Місце проведення очного туру та концерту переможців

Київ, вул. Пушкінська, 32

Концертна зала Національної всеукраїнської музичної спілки, НАС «Київська камерата».

ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

Чуніхіна Ірина Вікторівна − директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів.

Бойко Надія Анатоліївна завідуюча  кабінету інновацій та розвитку мистецької освіти Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів.

Савенюк Марія Станіславівна − начальник відділу організаційно-координаційної роботи НВМС.

Буравцова Лілія Геннадіївна – методист  кабінету інновацій та розвитку мистецької освіти Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів.

Візнюк Василь Васильович заслужений діяч мистецтв України, директор КДШМ №5 ім. Л. Ревуцького.

Гриньова Оксана Валентинівна викладач класу арфи КДМШ № 15 ім. В. Щигловського.

Гумен Володимир Михайлович – віце-президент Асоціації фортепіанних майстрів-реставраторів Національної всеукраїнської музичної спілки, директор ТОВ «Дискант».

Гумен Олександра Ігорівна – доктор філософії, заступник голови Асоціації арфістів України, доцент Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, заступник директора КДШМ №5 ім. Л. Ревуцького, директор Міжнародного конкурсу-фестивалю «Арфами, арфами…йде весна» ім. В. Полтарєвої, автор ідеї та арт-директор Всеукраїнського конкурсу арфістів «Арфи акорди єднання» пам’яті Г. Гаазе.

Євона Наталія Борисівна – викладач класу арфи КССМШ ім. М. В. Лисенка, солістка Національного президентського оркестру України.

Заїка Петро  Васильович – перший заступник голови Національної всеукраїнської музичної спілки, заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії.

Лемішенко Алла Володимирівна директор БО «Благодійний фонд Вероніки Лемішенко», ХДМЛ, соціальний педагог.

Лемішенко Вероніка Юріївна арт-директор міжнародного арфового проекту «Арфові Барви/Glowing Harp», генеральний директор громадської спілки «АРФОПРОСТІР», артистка групи арф Національного Симфонічного Оркестру України, арфістка Хорватського Національного театру в Осієку, Хорватія.

Співакова Олександра Василівна – викладач класу арфи ДМШ № 27.

ЖУРІ

ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК КОНКУРСУ, АВТОР ПРОЕКТУ

Олександра Гумен

доктор філософії, заступник голови Асоціації арфістів України, доцент Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист класу арфи КДШМ №5 ім. Л. Ревуцького (м. Дніпро, м. Київ)

ГОЛОВА ЖУРІ

Наталія Ізмайлова

народна артистка України, солістка Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, голова Асоціації арфістів України (м. Київ)

ЧЛЕНИ ЖУРІ:

Лариса Клевцова

викладач класу арфи ХДМЛ, Дитяча школа мистець №3, солістка Харківського державного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка (м. Харків)

Діана Корчинська

викладач-методист КМАМ ім. Р. Глінки, КДМШ №4 ім. Д. Шостаковича, КДШМ №6 ім. Г. Жуковського, КДМШ № 28 (м. Київ)

Ольга Олійник

доцент класу арфи та камерного ансамблю Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, доктор філософії, автор-упорядник численних нотних збірок для арфи та статей з історії арфи (м. Львів)

СЕКРЕТАР КОНКУРСУ

Лілія Буравцова

методист кабінету інновацій та розвитку мистецької освіти Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів.