VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Секретаріатом Національної Всеукраїнської музичної Спілки
Рішення №18  від 04.07.2012 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
Про VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ»
(22.03-24.03  2019 року, м. Київ)

1. Головна мета:

Засновником Всеукраїнського фестивалю-конкурсу музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ»  є Національна всеукраїнська музична спілка при підтримці Міністерства культури України.

Фестиваль-Конкурс проводиться з метою збагачення та розвитку традицій вокального та  інструментального мистецтв, розширення спектру музичних напрямів, стилів і шкіл академічного та естрадного музичного виконавства в Україні та за її межами, популяризація української,європейської і світової класики, кращих музичних зразків композиторів-сучасників  у творчості дітей, юнацтва та молоді;  виявлення і підтримка обдарованих виконавців, створення умов для піднесення художнього рівня та удосконалення виконавської майстерності, виховання естетичного смаку, задоволення потреб самореалізації і спілкування молоді за творчими інтересами, формування інтелектуальної й художньої самосвідомості молодих музикантів; обмін досвідом з питань педагогіки та виконавської майстерності; репрезентація міста Києва, як культурного центру європейського простору.

2. З а с а д и  у ч а с т і :

 1.   У фестивалі-конкурсі можуть брати участь професійні окремі виконавці, які пройшли перший відбірковий тур у своєму навчальному закладі: вокалісти, інструменталісти, вокальні, вокально-інструментальні, інструментальні ансамблі музичних театрів, театрально-концертних організацій, студій, творчих об,єднань, учні та студенти музичних навчальних закладів.
 2. Заявки конкурсантів затверджуються адміністрацією навчального закладу.

Фестиваль-конкурс відбудеться 22-24 березня  2019 року в м. Києві за адресою: вул. Пушкінська, 32, Національна всеукраїнська музична спілка.

Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно надіслати до 7 березня 2019 року анкету-заявку (бланк додається до Положення)  на е-mail: nspilka-kuivmuzikfest@ukr.net 

Якщо конкурсант бере участь у двох різних номінаціях, анкета-заявка заповнюється на кожну номінацію окремо.

До анкети-заявки додається копія документу про народження .

Хорам і оркестрам документ на кожного учасника не потрібно. 

Згода на участь у фестивалі-конкурсі підтверджується поданою анкетою-заявкою. 

 1. Фестиваль-конкурс проводиться за такими  н о м і н а ц і я м и:

«Академічний вокал»         «Естрадний вокал»          «Інструментальний жанр»

 1. Сольний спів;                         1. Сольний спів;                     1. Фортепіано (солісти, ансамблі);

                                                                                                   1-A:Соліст з оркестром( перший, відбірковий тур

                                                                                                          на 2-х інструментах); 

                                                                                                    1-B: Концертмейстер.

 2. Вокальні дуети;                      2. Вокальні дуети;                  2. Струнно-смичкові інструменти (солісти, ансамблі);

 3. Вокальні ансамблі.                 3. Вокальні ансамблі.             3. Народні інструменти (солісти, ансамблі);

                                                                                                4. Духові інструменти (солісти, ансамблі).

  «Джаз-вокал»                      «Джаз-інструментал»            «Композиторська творчість»

  1. Сольний спів;                         1. Соло;                                    Композитори представляють 2 твори:

                                                                                                      1.Твір з національною тематикою.

                                                                                                       2.Повільна композиція(інструментальний жанр,

                                                                                                          або вокальний).

  2. Вокальні ансамблі.                 2. Інструментальні ансамблі.

  3. Фольклорні колективи: представляють один-два фрагменти обрядів (календарних, сімейно-побутових) до 10хв.

Примітка: виступ з фонограмою! Допускається тільки якісна фонограма «мінус» на СD або MD дисках, флешках. Кожен твір повинен бути записаний на окремому диску. Порядок виконання твору відповідає його порядковому номеру, вказаному в заявці. Заміна твору під час фестивалю-конкурсу заборонена!

Вікові  категорії: Молодша А – до 7 років;   Молодша В – 8-9 років;   Середня  – 10-11 років; Старша – 12-14 років;  Юнацька – 15-17 років;  Молодіжна – 18-35 р.;    Поважна – 36- і далі;    Професійна (для викладачів музичних закладів).

Порядок виступів у конкурсі по кожній номінації встановлюється списком відповідно дат надходження заявок (список порядку виступів затверджується засновником фестивалю-конкурсу).

          Всі конкурсні прослуховування проводяться відкрито.

В рамках VII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу відбудуться співбесіди членів журі із конкурсантами; круглий стіл; за бажанням надаються методичні рекомендації, консультації. 

3. П р о г р а м а  к о н к у р с у

 1. Конкурсанти виконують програму загальним хронометражем 8-12 хвилин – для солістів, дуетів; 10-12 хвилин –   для ансамблів. Виступи, які перевищили ліміт часу, можуть бути зупинені Журі.
 1. Конкурсна програма  повинна включати два твори відповідно жанру номінації:

I. Твір (вокальний, інструментальний) української або світової музичної класики (оригінальна музика, обробки народних пісень, романси, уривки з вокальних, інструментальних циклів, опер, оперет, камерні інструментальні твори тощо);

IIТвір (вокальний, інструментальний) українських або зарубіжних композиторів ХХ-XХІ століть, новітні оригінальні обробки та композиції сучасних українських композиторів.

     3 .        Порядок виконання конкурсного твору повинен відповідати його порядковому  

                   номеру, вказаному в анкеті-заявці. Заміна конкурсного твору під час   

    проведення конкурсу, виконання конкурсної програми по нотам – не дозволяється.

Усі твори конкурсної програми виконуються у супроводі «живих інструментів». Використання мікрофонів, фонограм музичного супроводу (мінус) не дозволяється, виключення (за окремим погодженням) можуть мати місце для конкурсантів в номінаціях «Естрадний вокал», «Джаз».

             Конкурсанту надається право брати участь у двох номінаціях, при цьому хронометраж виступу зберігається для кожної номінації.

У випадку порушення вимог даного Положення, оцінки виступів конкурсантів будуть знижені.

Відповідно результатам конкурсних прослуховувань за рішенням Журі участь у заключному гала-концерті фестивалю-конкурсу беруть Лауреати першого ступеня та Володар Гран-прі (якщо таке звання буде присуджено) з одним твором, який обирається з числа конкурсної програми переможця.

Дане положення дорівнюється офіційному виклику на участь у Конкурсі.

Графік роботи Фестивалю-Конкурсу:

   22.03.-23.03.  2019р. – реєстрація учасників; конкурсні прослуховування  учасників;

.                                                    

   24 березня    2019 р. – церемонія нагородження, заключний гала-концерт лауреатів. 

4. Ж у р і   

Прослуховування та оцінювання конкурсантів здійснює Журі у складі провідних музикантів вокального і інструментального жанрів, композиторів, музикознавців, музично-громадських діячів і педагогів України.

Склад Журі затверджується засновником фестивалю-конкурсу і працює відповідно даного Положення. 

5. Н а г о р о д ж е н н я

 1. За підсумками прослуховування конкурсантів в кожній жанровій номінації (віковій категорії) визначаються кращі солісти і колективи, яким Журі присуджує відповідно:
 • звання  “Лауреат І ступеня”   із врученням диплому; 
 • звання  “Лауреат ІІ ступеня” із врученням диплому; 
 • звання “Лауреат ІІІ ступеня” із врученням диплому;  
 • звання  “Дипломант” із врученням диплому.

Журі визначає найкращого учасника (незалежно від номінації), якому присуджується звання “Володар Гран-Прі”із врученням диплому.

Колективи і солісти, які не стали лауреатами, нагороджуються дипломами учасника конкурсу.  

 У залежності від досягнутих конкурсантами результатів, Журі має право:

 • присудити не всі лауреатські ступені;
 • ділити лауреатство між учасниками;
 • присуджувати або не присуджувати звання “Володар Гран-Прі” фестивалю-конкурсу.

6. Фінансові умови            

Фінансування фестивалю-конкурсу здійснюється за рахунок співзасновників, а також благодійних внесків учасників конкурсу.

Коштами на відрядження учасників фестивалю-конкурсу (проїзд, добові, проживання учасників та їх супроводжуючих) забезпечують організації, що відряджають їх на фестиваль-конкурс, або за власний рахунок.

Учасники фестивалю-конкурсу сплачують обов’язковий реєстраційний внесок, розмір якого складає:

 • Солісти   –  350,00 гривень;
 • Композитори, концертмейстери – 350,00 гривень;
 • Дуети       – 200,00 гривень з однієї особи;
 • Ансамблі – 150,00 гривень з однієї особи ( до 6 чол.);
 • Від 7 до 12  – 110 гривень однієї особи;
 • Оркестри, хори – 85 гривень з однієї особи.

Участь у VII Всеукраїнському фестивалі-конкурсі підтверджується на основі поданих заявок, а також документів, які підтверджують 50% передоплату за участь. Оплата проводиться не пізніше 7 березня 2019 року на рахунок:

Рахунок: : ЦМЕВ “КАМЕРТОН”  ПАТ КБ  “Приватбанк”  р/р 26006050293712,   МФО 305299,   ЄДРПОУ 40862334.  Призначення платежу: Благодійний внесок за  участь у фестивалі (прізвище учасника) обов,язково. 

 Для відправки анкет – електронна пошта:  nspilka-kuivmuzikfest@ukr.net  

Інформація надається із урахуванням вимог Закону України  «Про захист персональних даних».

Консультанти з професійних питань: 

066-163-01-59 (Лариса Іванівна – фах ф-но);  066-155-33-26(Олена Іванівна – фах вокал);  067-152-65-67,  050-966-67-19  (Ганна Геннадіївна – організаційні питання); 066-220-01-39 (Лариса Сергіївна – організаційні питання).

Телефони для довідок з приводу отримання заявок на право участі у конкурсі: 067-565-28-79; 050-785-71-18 (Галина Семенівна)

VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Київський колорит» відбудеться за адресою: вул. Пушкінська,32, ст. метро «Театральна» від ж/д вокзалу, або  ст. метро Л.Толстого (вихід на вул. Володимирівську).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *