П О Л О Ж Е Н Н Я та анкета-заявка VIII Всеукраїнського студентського та учнівського конкурсу музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ» (01.11-03.11 2019 року, м. Київ)

1. Головна мета:

Засновником Всеукраїнського студентського та учнівського конкурсу музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ»  є Національна всеукраїнська музична спілка при підтримці Міністерства культури України.

Конкурс проводиться з метою збагачення та розвитку традицій вокального та  інструментального мистецтв, розширення спектру музичних напрямів, стилів і шкіл академічного та естрадного музичного виконавства в Україні та за її межами, популяризація української,європейської і світової класики, кращих музичних зразків композиторів-сучасників    у творчості дітей, юнацтва та молоді;  виявлення і підтримка обдарованих виконавців, створення умов для піднесення художнього рівня та удосконалення виконавської майстерності, виховання естетичного смаку, задоволення потреб самореалізації і спілкування молоді за творчими інтересами, формування інтелектуальної й художньої самосвідомості молодих музикантів; обмін досвідом з питань педагогіки та виконавської майстерності, інноваційні тенденції сучасної педагогіки; репрезентація міста Києва, як культурного центру європейського простору.

2. З а с а д и  у ч а с т і :

 1.   У конкурсі можуть брати участь професійні окремі виконавці, які пройшли перший відбірковий тур у своєму навчальному закладі: вокалісти, інструменталісти, вокальні, вокально-інструментальні, інструментальні ансамблі музичних театрів, театрально-концертних організацій, студій, творчих об,єднань, учні та студенти музичних навчальних закладів: мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих та вищих навчальних закладів.
 2.  Заявки конкурсантів затверджуються адміністрацією навчального закладу.

Конкурс відбудеться 1-3 листопада  2019 року в м. Києві за адресою: вул. Пушкінська, 32, Національна всеукраїнська музична спілка.

 1. Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 15 жовтня 2019 року анкету-заявку (бланк додається до Положення)  на е-mail:
  nspilka-kuivmuzikfest@ukr.net Якщо конкурсант бере участь у двох різних номінаціях, анкета-заявка заповнюється на кожну номінацію окремо.
 2. До анкети-заявки додається копія документу про народження .
 3. Хорам і оркестрам документ на кожного учасника не потрібно.
 4. Згода на участь у конкурсі підтверджується поданою анкетою-заявкою.
 5. Конкурс проводиться за такими  н о м і н а ц і я м и:

«Академічний вокал»         «Естрадний вокал»          «Інструментальний жанр»

 1. Сольний спів;                         1. Сольний спів;                     1. Фортепіано (солісти, ансамблі);

                                                                                                  1-A:Соліст з оркестром (перший,   відбірковий тур

                                                                                                          на 2-х інструментах); 

                                                                                                    1-B: Концертмейстер.

 2. Вокальні дуети;                      2. Вокальні дуети;                  2. Струнно-смичкові інструменти (солісти, ансамблі);

 3. Вокальні ансамблі.                 3. Вокальні ансамблі.             3. Народні інструменти (солісти, ансамблі);

                                                                                                4. Духові інструменти (солісти, ансамблі).

  «Джаз-вокал»                      «Джаз-інструментал»            «Композиторська творчість»

  1. Сольний спів;                         1. Соло;                                    Композитори представляють 2 твори:

                                                                                                      1.Твір з національною тематикою: обробки укр.пісень, варіації,тощо

                                                                                                       2.Вільна композиція(інструментальний

                                                                                                          або вокальний жанр).

  2. Вокальні ансамблі.                 2. Інструментальні ансамблі.   3. Фольклорні колективи: представляють один-два фрагменти обрядів (календарних, сімейно-побутових) до 10хв.

Примітка: виступ з фонограмою! Допускається тільки якісна фонограма «мінус» на СD або MD дисках, флешках. Кожен твір повинен бути записаний на окремому диску. Порядок виконання твору відповідає його порядковому номеру, вказаному в заявці. Заміна твору під час фестивалю-конкурсу заборонена!

Вікові  категорії: Молодша А – до 7 років;   Молодша В – 8-9 років;   Середня  – 10-11 років; Старша – 12-14 років;   Юнацька – 15-17 років;      Молодіжна – 18-35 років; Поважна – 36- і далі;        Професійна (для викладачів музичних закладів).

 1. Порядок виступів у конкурсі по кожній номінації встановлюється списком відповідно дат надходження заявок (список порядку виступів затверджується засновником конкурсу).
 2. Всі конкурсні прослуховування проводяться відкрито.
 3. В рамках VIII Всеукраїнського конкурсу відбудуться співбесіди членів журі із конкурсантами; круглий стіл; за бажанням надаються методичні рекомендації, консультації та майстер-класи від членів журі з оформленням документу.

3. П р о г р а м а  к о н к у р с у

 1. Конкурсанти виконують програму загальним хронометражем 8-12 хвилин – для солістів, дуетів; 10-12 хвилин –   для ансамблів. Виступи, які перевищили ліміт часу, можуть бути зупинені Журі.
 2. Конкурсна програма  повинна включати два твори відповідно жанру номінації:
 3. Твір (вокальний, інструментальний) української або світової музичної класики (оригінальна музика, обробки народних пісень, романси, уривки з вокальних, інструментальних циклів, опер, оперет, камерні інструментальні твори тощо);
 4. Твір (вокальний, інструментальний) українських або зарубіжних композиторів ХХ-XХІ століть, новітні оригінальні обробки та композиції сучасних українських композиторів.
 5. Порядок виконання конкурсного твору повинен відповідати його порядковому номеру, вказаному в анкеті-заявці. Заміна конкурсного твору під час проведення конкурсу, виконання конкурсної програми по нотам – не дозволяється.
 6. Усі твори конкурсної програми виконуються у супроводі «живих інструментів». Використання мікрофонів, фонограм музичного супроводу (мінус) не дозволяється, виключення (за окремим погодженням) можуть мати місце для конкурсантів в номінаціях «Естрадний вокал», «Джаз».
 7. Конкурсанту надається право брати участь у двох номінаціях, при цьому хронометраж виступу зберігається для кожної номінації.
 8. У випадку порушення вимог даного Положення, оцінки виступів конкурсантів будуть знижені.

Відповідно результатам конкурсних прослуховувань за рішенням журі участь у заключному гала-концерті конкурсу беруть Лауреати першого ступеня та Володар Гран-прі (якщо таке звання буде присуджено) з одним твором, який обирається з числа конкурсної програми переможця.

Дане Положення дорівнюється офіційному виклику на участь у конкурсі.

Графік роботи конкурсу:

01.11-02.11. 2019р. – реєстрація учасників; конкурсні прослуховування учасників.                                                    

03.11 2019 р. – церемонія нагородження, заключний гала-концерт лауреатів.

4. Ж у р і   

Прослуховування та оцінювання конкурсантів здійснює Журі у складі провідних музикантів вокального і інструментального жанрів, композиторів, музикознавців, музично-громадських діячів і педагогів України. Склад Журі затверджується засновником конкурсу і працює відповідно даного Положення. 

5. Н а г о р о д ж е н н я

 1. За підсумками прослуховування конкурсантів в кожній жанровій номінації (віковій категорії) визначаються кращі солісти і колективи, яким Журі присуджує відповідно:
 2. звання  “Лауреат І ступеня”   із врученням диплому; 
 3. звання  “Лауреат ІІ ступеня” із врученням диплому; 
 4. звання “Лауреат ІІІ ступеня” із врученням диплому;  
 5. звання  “Дипломант” із врученням диплому.

Журі визначає найкращого учасника (незалежно від номінації), якому присуджується звання “Володар Гран-Прі” із врученням диплому.

Колективи і солісти, які не стали лауреатами та дипломантами, нагороджуються дипломами учасника конкурсу.  

У залежності від досягнутих конкурсантами результатів, Журі має право:

присудити не всі лауреатські ступені;

ділити лауреатство між учасниками;

присуджувати або не присуджувати звання “Володар Гран-Прі” конкурсу.

Рішення Журі є остаточним і не обговорюється.

6. Ф і н а н с о в і у м о в и            

Фінансування фестивалю-конкурсу здійснюється за рахунок співзасновників, а також благодійних внесків учасників конкурсу. Коштами на відрядження учасників конкурсу (проїзд, добові, проживання учасників та їх супроводжуючих) забезпечують організації, що відряджають їх на конкурс, або за власний рахунок.

Учасники конкурсу сплачують обов’язковий реєстраційний внесок, розмір якого складає:

 • Солісти –  390,00 гривень;
 • Композитори, концертмейстери – 370,00 гривень;
 • Дуети – 250,00 гривень з однієї особи;
 • Ансамблі – 190,00 гривень з однієї особи (до 6 чол.);
 • Від 7 до 12 150 гривень однієї особи;
 • Оркестри, хори – 95 гривень з однієї особи. Участь у VIII Всеукраїнському студентському та учнівському конкурсі підтверджується на основі поданих заявок, а також документів, які підтверджують 50% передоплату за участь. Оплата проводиться не пізніше 15 жовтня 2019 року на рахунок:

Рахунок: : ЦМЕВ “КАМЕРТОН”  ПАТ КБ  “Приватбанк”  р/р 26006050293712, МФО 305299,   ЄДРПОУ  40862334.  Призначення платежу: Благодійний внесок за участь у конкурсі (прізвище учасника) обов’язково.

Для відправки анкет – електронна пошта:  nspilka-kuivmuzikfest@ukr.net  

Інформація надається із урахуванням вимог Закону України  «Про захист персональних даних».

Консультанти з професійних питань: 

066-163-01-59 (Лариса Іванівна);  066-155-33-26 (Олена Іванівна); 067-152-65-67;  050-966-67-19 (Ганна Геннадіївна – організаційні питання);

Телефони для довідок з приводу отримання заявок на право участі у конкурсі: 067-565-28-79; 050-785-71-18 (Галина Семенівна).

VIII Всеукраїнський студентський та учнівський конкурс «Київський колорит» відбудеться за адресою: вул. Пушкінська,32, ст. метро «Театральна» від ж/д вокзалу, або ст. метро Л.Толстого (вихід на вул. Володимирівську).

Залишити відповідь