Захід перенесено на травень! ПОЛОЖЕННЯ Про VIII Міжнародний конкурс учнівського та студентського музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ» (22.05-25.05 2020 року, м. Київ)

1. Головна мета:

Засновником Міжнародного конкурсу музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ»  є Національна всеукраїнська музична спілка при підтримці Міністерства культури, молоді та спорту України.

Конкурс проводиться з метою збагачення та розвитку традицій вокального та  інструментального мистецтв, розширення спектру музичних напрямів, стилів і шкіл академічного та естрадного музичного виконавства в Україні та за її межами, популяризація української,європейської і світової класики, кращих музичних зразків композиторів-сучасників    у творчості дітей, юнацтва та молоді;  виявлення і підтримка обдарованих виконавців, створення умов для піднесення художнього рівня та удосконалення виконавської майстерності, виховання естетичного смаку, задоволення потреб самореалізації і спілкування молоді за творчими інтересами, формування інтелектуальної й художньої самосвідомості молодих музикантів; обмін досвідом з питань педагогіки та виконавської майстерності; репрезентація міста Києва, як культурного центру європейського простору.

2. Засади участі:

 1.  У конкурсі можуть брати участь професійні окремі виконавці, які пройшли перший відбірковий тур у своєму навчальному закладі, а також на Всеукраїнському рівні: вокалісти, інструменталісти, вокальні, вокально-інструментальні, інструментальні ансамблі музичних театрів, театрально-концертних організацій, студій, творчих об,єднань, учні та студенти музичних навчальних закладів. Заявки конкурсантів затверджуються адміністрацією навчального закладу.

Конкурс відбудеться 27-29 березня  2020 року в м. Києві за адресою: вул. Пушкінська, 32, Національна всеукраїнська музична спілкаа також за адресою: вул. Героїв Дніпра, 14-Г, КДМШ № 36.

Валерій Олександрович

Голова Журі VIII Міжнародного конкурсу учнівського та студентського музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ» – художній керівник та головний диригент Національного ансамблю солістів «Київська камерата», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Валерій Олександрович МАТЮХІН.

 1. Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 7 березня 2020 року анкету-заявку (бланк додається до Положення)  на е-mail:  nspilka-kuivmuzikfest@ukr.net   Якщо конкурсант бере участь у двох різних номінаціях, анкета-заявка заповнюється на кожну номінацію окремо.
 2. До анкети-заявки додається копія документу про народження .
 3. Хорам і оркестрам документ на кожного учасника не потрібно. 
 4. Згода на участь у конкурсі підтверджується поданою анкетою-заявкою. 
 1. Конкурс проводиться за такими  н о м і н а ц і я м и:
 2.  

«Академічний вокал» «Естрадний вокал» «Інструментальний жанр»

1. Сольний спів;              1. Сольний спів;     1. Фортепіано
                                                                   (солісти, ансамблі);

                                                                   1-A:Соліст з оркестром (1-й,
                                                                   відбірковий тур, на 2-х інстр.);

                                                                   1-B: Концертмейстер.

2. Вокальні дуети;          2. Вокальні дуети;   2. Струнно-смичкові
                                                                   інстр. (солісти, ансамблі);

3. Вок. ансамблі.            3. Вок. ансамблі.     3. Народні інструменти
                                                                   (солісти, ансамблі);

                                                                   4. Духові інструменти
                                                                   (солісти, ансамблі).

  «Джаз-вокал» «Джаз-інструментал»  «Композиторська творчість»

1. Сольний спів;      1. Соло;                          Композитори представляють 2 твори:
                                                                    1. Твір з націон. тематикою;
                                                                    2. Вільна композиція (інструм.
                                                                    або вокальний жанр).

2. Вокальні ансамблі.  2А . Інструментальні ансамблі.

3. Фольклорні колективи: представляють один-два фрагменти обрядів (календарних, сімейно-побутових) до 10хв.

Примітка: виступ з фонограмою! Допускається тільки якісна фонограма «мінус» на СD або MD дисках, флешках. Кожен твір повинен бути записаний на окремому диску. Порядок виконання твору відповідає його порядковому номеру, вказаному в заявці. Заміна твору під час фестивалю-конкурсу заборонена!

Вікові  категорії: Молодша А – до 7 років; Молодша В – 8-9 років;   Середня  – 10-11 років; Старша – 12-14 років; Юнацька – 15-17 років;  Молодіжна – 18-35 років; Поважна – 36- і далі; Професійна (для викладачів музичних закладів).

Порядок виступів у конкурсі по кожній номінації встановлюється списком відповідно дат надходження заявок (список порядку виступів затверджується засновником фестивалю-конкурсу).

Всі конкурсні прослуховування проводяться відкрито.

В рамках VIII Міжнародного конкурсу відбудуться співбесіди членів журі із конкурсантами: круглий стіл; за бажанням надаються методичні рекомендації, консультації. 

3. Програма конкурсу

1.Конкурсанти виконують програму загальним хронометражем 8-12 хвилин – для солістів, дуетів; 10-12 хвилин –   для ансамблів. Виступи, які перевищили ліміт часу, можуть бути зупинені Журі.

2. Конкурсна програма  повинна включати два твори відповідно жанру номінації:

А) Твір (вокальний, інструментальний) української або світової музичної класики (оригінальна музика, обробки народних пісень, романси, уривки з вокальних, інструментальних циклів, опер, оперет, камерні інструментальні твори тощо);
Б)  Твір (вокальний, інструментальний) українських або зарубіжних композиторів ХХ-XХІ століть, новітні оригінальні обробки та композиції сучасних українських композиторів, або композиторів своєї країни.

3. Порядок виконання конкурсного твору повинен відповідати його порядковому номеру, вказаному в анкеті-заявці. Заміна конкурсного твору під час проведення конкурсу, виконання конкурсної програми по нотам  не дозволяється.

4. Усі твори конкурсної програми виконуються у супроводі «живих інструментів». Використання мікрофонів, фонограм музичного супроводу (мінус) не дозволяється, виключення (за окремим погодженням) можуть мати місце для конкурсантів в номінаціях «Естрадний вокал», «Джаз».

5. Конкурсанту надається право брати участь у двох номінаціях, при цьому хронометраж виступу зберігається для кожної номінації.

6. У випадку порушення вимог даного Положення, оцінки виступів конкурсантів будуть знижені.

7. Відповідно результатам конкурсних прослуховувань за рішенням Журі участь у заключному гала-концерті конкурсу беруть Лауреати першого ступеня та Володар Гран-прі (якщо таке звання буде присуджено) з одним твором, який обирається з числа конкурсної програми переможця.

Дане положення дорівнюється офіційному виклику на участь у Конкурсі.

Графік роботи Конкурсу:

27-28 березня 2020р. – реєстрація учасників; конкурсні  прослуховування учасників.                                                    

29 березня 2020 р. – церемонія нагородження, заключний гала-концерт лауреатів. 

4. Журі   

1. Прослуховування та оцінювання конкурсантів здійснює Журі у складі провідних музикантів вокального і інструментального жанрів, композиторів, музикознавців, музично-громадських діячів і педагогів України та інших країн.

2. Склад Журі затверджується засновником міжнародного конкурсу і працює відповідно даного Положення. 

5. Нагородження

 1. За підсумками прослуховування конкурсантів в кожній жанровій номінації (віковій категорії) визначаються кращі солісти і колективи, яким Журі присуджує відповідно:
  звання  “Лауреат І ступеня”   із врученням диплому; 
  звання  “Лауреат ІІ ступеня” із врученням диплому; 
  звання “Лауреат ІІІ ступеня” із врученням диплому;  
  звання  “Дипломант” із врученням диплому.
 2. Журі визначає найкращого учасника (незалежно від номінації), якому присуджується звання “Володар Гран-Прі” із врученням диплому.
 3. Колективи і солісти, які не стали лауреатами, нагороджуються дипломами учасника конкурсу.  
 4. У залежності від досягнутих конкурсантами результатів, Журі має право:
  присудити не всі лауреатські ступені;
  ділити лауреатство між учасниками;
  присуджувати або не присуджувати звання “Володар Гран-Прі” конкурсу.

6. Фінансові умови            

 1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок співзасновників, а також благодійних внесків учасників конкурсу.
 2. Коштами на відрядження учасників конкурсу (проїзд, добові, проживання учасників та їх супроводжуючих) забезпечують організації, що відряджають їх на конкурс, або за власний рахунок.
 3. Учасники конкурсу сплачують обов’язковий реєстраційний внесок, розмір якого складає:
 4. Солісти   – 410,00 гривень;
 5. Композитори, концертмейстери – 390,00 гривень;
 6. Дуети       – 220,00 гривень з однієї особи;
 7. Ансамблі – 170,00 гривень з однієї особи ( до 6 чол.);
 8. Від 7 до 12  – 130 гривень однієї особи;
 9. Оркестри, хори – 95 гривень з однієї особи.

  4. Участь у VIII Міжнародному конкурсі підтверджується на основі поданих заявок, а також документів, які підтверджують 50% передоплату за участь.
  5. Оплата проводиться не пізніше 7 березня 2020 року на рахунок:

ЗМІНИВСЯ  РОЗРАХУНКОВИЙ  РАХУНОК :

Рахунок: ЦМЕВ “КАМЕРТОН”  ПАТ КБ  “Приватбанк”. ЄДРПОУ 40862334 
р/р UA333052990000026006050293712,  МФО 305299.   Призначення платежу:   
Внесок за участь у (прізвище учасника) обов’язково. 
Для відправки анкет – електронна пошта:  nspilka-kuivmuzikfest@ukr.net  
Інформація надається із урахуванням вимог Закону України  «Про захист персональних даних».

Консультанти з професійних питань: 
066-163-01-59, 067-152-65-67(Лариса Іванівна);
066-155-33-26(Олена Іванівна);
050-966-67-19(Ганна Геннадіївна- професійні та організаційні питання);
067-565-28-79, 050-785-71-18 (Галина Семенівна – організаційні питання);
050-785-71-18, 067-565-28-79 (Галина Семенівна – отримання   платежу).

Телефони для довідок з приводу отримання заявок на право участі у конкурсі:
067-565-28-79; 050-785-71-18 (Галина Семенівна)

VIII Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» відбудеться за адресами:
вул. Пушкінська, 32, ст. метро «Театральна» від ж/д вокзалу, або ст. метро Л.Толстого (вихід на вул. Володимирівську);
вул. Героїв Дніпра, 14-Г (КДМШ № 36), ст. метро «Героїв Дніпра».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *