П Р О Г Р А М А XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції

Присвячується 50-річчю з дня заснування  кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ та 100-річчю з дня заснування Національної всеукраїнської музичної спілки

“Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”

24-25 квітня 2021 року

            м. Рівне

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Постоловський Руслан Михайлович – ректор РДГУ,  заслужений діяч науки і техніки України, кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Академії соціальних і педагогічних наук.

Заступники голови:

Дейнега Олександр Вікторович – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи РДГУ.

Сверлюк  Ярослав Васильович – директор Інституту мистецтв РДГУ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри духових та ударних інструментів.        

Вовк Роман Андрійович – заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії, професор, завідувач кафедри дерев’яних духових інструментів Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, м. Київ.

Piotr Lato – professor habiliated doctor, Academy of Music in Krakow, Poland.,

Цюлюпа С.Д. – заслужений діяч мистецтв України,  кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв  РДГУ.

Члени оргкомітету:

Слупський Віктор Володимирович – голова Асоції виконавців на духових та ударних інструментах Національної всеукраїнської музичної спілки, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мідних духових та ударних інструментів Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, м. Київ.

Карпяк Андрй Ярославович – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, м. Львів.

Закопець Л. М. – заслужений діяч мистецтв України, професор, директор Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької, м. Львів.

Трачук Л.Д. – заслужений працівник культури України, директор Тульчинського фахового коледжу культури. викладач вищої категорії, викладач-методист циклової комісії духових та естрадних інструментів, м. Тульчин, Вінницька обл.

Палаженко О.П.кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пленарне засідання

концертна зала Інституту мистецтв РДГУ

 24 квітня 2021 року 10.00 год. вул.Хвильового,7

Вітальне слово:

Постоловський Р.М. – ректор Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений діяч науки і техніки України, кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Академії соціальних і педагогічних наук.

  Доповіді:

Цюлюпа С.Д. Еволюція діяльності кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ на ниві культури і мистецтва України.

Вовк Р.А. Месіанство професора Володимира Апатського.

Piotr Lato Trio na klarnet, skrzypce i fortepian op. 53 Karola Rathausa.Refleksje od strony interpretacyjno-wykonawczej w obliczu niedawnego prawykonania utworu.

Карпяк А.Я. Парадокси професії: у пошуках стилю (наукова праця під керівництвом народного артиста України, доктора мистецтвознавства, професора Апатського В.М.).

Слупський В.В. Стан та перспективи розвитку духової музики в Україні.

                          Секційне засідання

Секція: Історія духового музично-виконавського мистецтва

           11.00 год. ауд. 22, вул. Хвильового, 7.

Керівник: заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор

Цюлюпа С.Д.

Секретар: заслужений артист України, доцентСіончук О.В.

                                 Доповіді:

Скороходов В.П. Знаменитый земляк Владимир Николаевич Апатский.

Дондаков Ю.М. В. М. Апатський – вчитель мого життя!.

Мельник О.Ю., Гундер П.М. Кларнетисти Івано-Франківської області: історико-ретроспективна розвідка.

Леонов В.А. Теория исполнительства на духовых инструментах и терминология.

Алтухов В.М. Три мистецькі вершини таланту Володимира Апатського.

Скабяк Я.М., Цюлюпа Н.Л. Відділ духових та ударних інструментів Калуського фахового коледжу культури і мистецтв в освітньому просторі Прикарпаття.

Гишка І.С. Труба у визначних творах композиторів ХІХ початку ХХ століть(теситурно-виконавська проблематика).

Яковчук Н.Д. Жанр сюїти в творчості Олександра Яковчука.

Прокопович Т.Ю.  «Contra spem spero»  Володимира Рунчака як музичний палімпсест.

Трачук Л.Д. Тульчинський фаховий коледж культури в історії культурно-мистецького життя Поділля.

Віятик  М.Ф., Жеграй Б.Б., Кушнірик М.М. Міжнародний конкурс молодих трубачів та валторністів імені Мирона Старовецького 1999-2018 роки: історичні аспекти становлення і діяльності.

Палаженко О.П., Вознюк І.М.  Постать Самусенка Євгенія Федоровича у формуванні саксофонової школи міста Рівного.

Левчук О.А. Трубачі Хмельниччини в історії духового інструментально-оркестрового виконавства Поділля.

Закопець Л.М. Гобой в музичній культурі Галичини ХІХ століття.

Макаров Є.П. Естрадно-симфонічний оркестр Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру в історії музичного мистецтва Волинського Полісся.

Михальчук М.В. Саксофоністи Івано-Франківщини в історії духового інструментального, ансамблевого та оркестрового виконавства України.

Кавунник О.А. Ретроспекція творчості Тимофія Докшицера й Валерія Посвалюка в контексті музикознавчої регіоніки.

Гайдабура О.Д., Гайдабура В.О. Реформація та удосконалення естрадно-інструментального                                                                         жанру в мистецькому житті України.

Дронь Р. С. Роль і значення духових інструментів в українських симфоніях другої половини ХІХ століття.

Кравець А. С.  Вплив творчості Карла Марії фон Вебера на формування романтичної кларнетової школи.

Ковальчук В.І. Творча та науково-методична  діяльність Миколи Терлецького в освітньому просторі Рівненщини.

Ямелинець Ю.О. Діяльність циклової комісії народно-інструментальної творчості (духові інструменти) Львівського фахового коледжу культури і мистецтв в житті Львівщини.

                         Секційне засідання

Секція: Педагогіка та методика духового музичного мистецтва

                 11.00 год. ауд. 52, вул. Хвильового, 7.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Палаженко О.П.

Секретар: доцент Терлецький М.М.

                                  Доповіді:

Старко В.Г. В.М.Апатський-очільник української фаготової школи.

Максименко Д.П. «Скарамуш» для саксофона з оркестром Д. Мійо: Інноваційні риси програмної романтичної сюїти.

Яковчук О.М. Ансамбль дерев’яних духових інструментів:композиційний ресурс використання фольклору.

Фіськов Г.М. Формування метро-ритмічного чуття у студентів в процесі оркестрового музикування.

Кашперський В. П. Сучасні проблеми поняття культури звуку виконавця на духових інструментах.

Концевич О. Ю. Феномен виконавського дихання трубача, як головний чинник технології звуковиразовості.

Жульєва Л.В. В. Успенський «Концертино» для тромбона з оркестром.

Жульєв А.П. Система розігрування тромбоніста.

Голобородов Д.Ю. Специфіка підбору музичних інструментів та навчального репертуару для майбутніх мультиінструменталістів.

Гончарук М.С. Види техніки  у кларнетових та саксофонових творах класичного, романтичного та джазового стилів.

Денисюк В. В. Специфіка роботи з духовим оркестром у закладі профтехосвіти ДНЗ “Здолбунівське ВПУЗТ”.

Нижник Ю. В.  Порівняльний аналіз постановок мундштука на губах музиканта-тромбоніста.

Юхимюк В.В. Виразність виконання твору.

Трачук М.А. Постановка мундштука та робота амбушура.

Васенко П.А. Формування звуку та виконавське дихання при грі на трубі.

Димченко С.С. Історія та розвиток методик гри на ударних інструментах.

Димченко К.С. Педагогічні прийоми засвоєння учнями  виконавського дихання при грі на духових інструментах.

Потайчук О.О. Розвиток творчих здібностей у закладах початкової музичної освіти в класі саксофона.

Шульс Я.В. Особливості формування навиків початкового періоду гри на ударних інструментах.

Крет М.В., Левчук Н.О. Музика як психотарапевтичний засіб впливу на емоційний стан людини.

Терлецький М.М. Оркестрово-ансамблева підготовка духового оркестру як шлях до професійного зростання.

Сернюк М.В. Музичний слух та його вплив на роботу виконавського апарату.                         

     Відомості про учасників конференції

Алтухов Валерій Миколайович – заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, м. Харків.

Васенко Павло Андрійович – викладач першої категорії циклової комісії «Народне інструментальне мистецтво (духові інструменти)» Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтва, м. Теребовля, Тернопільська область.

Вовк Роман Андрійович – заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії, професор, завідувач кафедри дерев’яних духових інструментів Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, м. Київ.

Вознюк Іван Михайлович – магістрант кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Віятик Михайло Федорович – заслужений діяч мистецтв України, диригент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист відділів «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Музичне  мистецтво естради» Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, завідувач  духового відділу Тернопільського ліцею № 21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Ґерети, м. Тернопіль.

Гайдабура Олександр Дмитрович–  заслужений працівник культури України, доцент кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Гайдабура Вячеслав Олександрович – звукооператор естрадно-симфонічного оркестру «Бревіс» міського палацу культури «Текстильник», м. Рівне.

Гишка Ігор Семенович – доктор філософії, (Ph. D.of Musical Art), кандидат мистецтвознавства, професор  кафедри музичного мистецтва Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів.

Голобородов Дмитро Юрійович – магістрант спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Навчально-наукового інституту культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» м. Луганськ.

Гончарук Микола Степанович – голова предметно-циклової комісії «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти) , викладач-методист Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, м. Теребовля, Тернопільська область.

Гундер Петро Михайлович – заслужений діяч мистецтв України, директор Івано-Франківського музичного училища імені Д. Січинського, м. Івано-Франківськ.

Денисюк Василь Володимирович диригент духового оркестру ДНЗ “Здолбунівське ВПУЗТ”, м. Здолбунів, Рівненська область.

Дондаков Юрій Миколайович – доцент кафедри дерев’яних духових інструментів оркестрового факультету Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, м. Київ.

Дронь Роман Степанович – магістрант кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Димченко Сергій Станіславович – старший викладач кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Димченко Катерина Сергіївна – завідувачка відділом духових та ударних інструментів ДМШ № 2 м. Рівне.

Жеграй  Богдан  Богданович – заслужений працівник культури України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист відділу «Оркестрові духові та ударні інструменти»  по  класу  труби Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької,  м. Тернопіль.

Жульєва Людмила  Василівна – викладач-методист Запорізького фахового музичного коледжу імені П. І. Майбороди, м. Запоріжжя.

Жульєв Анатолій  Петрович – тромбоніст, композитор, викладач-методист Запорізького фахового музичного коледжу імені П. І. Майбороди, м. Запоріжжя.

Закопець Лев Миронович – заслужений діяч мистецтв України, професор, директор Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької, професор кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Львів.

Кавунник Олена Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, м. Ніжин.

Карпяк Андрій Ярославович – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, м. Львів.

Кашперський Володимир Павлович – викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький.

Ковальчук Василь Іванович – магістрант кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Концевич Олег Юрійович – пошукувачнаукового ступеня кандидата мистецтвознавства кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, м. Львів.

Кравець Андрій Степанович – магістрант кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Крет Михайло Васильович – заслужений працівник культури України, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директораІнституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Кушнірик  Мирослав  Мар’янович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист відділу «Оркестрові духові та ударні інструменти»  по  класу  валторни Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької,  м. Тернопіль.

Левчук Олександр Андрійович – магістрант кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Левчук Наталія Олександрівна магістранткакафедри естрадної музики Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Леонов Василий Анатольевич – доктор искусствоведения, профессор Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, заслуженный артист России,  г. Ростов-на-Дону, Россия.

Макаров Євгеній Павлович – магістрант кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Максименко Дмитро Петрович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач Львівської   національної музичної академії імені М.  В  Лисенка, м. Львів.

Мельник Олександр Юліанович – заслужений працівник культури України, доцент кафедри виконавського мистецтва навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ  «Прикарпатський національний університетімені В. Стефаника», м. Івано-Франківськ.

Михальчук Михайло Васильович – викладач відділу духових інструментів Джурівської дитячої школи мистецтв імені Я.Барнича, Снятинського району,Івано-Франківської області, магістрант кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Нижник Юрій Валерійович – здобувач вищої освіти  спеціальності 025 “Музичне мистецтво” спеціалізації “Оркестрові духові та ударні інструменти” Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, м. Київ.                                              

Палаженко Олег Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Piotr Lato – professor habiliated doctor, Academy of Music in Krakow, Poland.

Потайчук Олег Оверкович – викладач вищої категорії відділу духових та ударних інструментів КЗ ДМШ № 2 м. Рівне.

Прокопович Тетяна Юріївна – кандидат мистецтвознавства,доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Сернюк Микола Васильович – викладач вищої категорії відділу духових та ударних інструментів КЗ ДМШ № 2 м. Рівне.

Скабяк Ярослав Миколайович –  голова предметно-циклової комісії «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти) , викладач-методист Калуського фахового коледжу культури і мистецтв, м. Калуш, Івано-Франківська область.

Скороходов Владимир Павлович – заслуженный деятель искусств Беларуси, кандидат философских наук, доктор культурологии, профессор, академик международной академии наук Евразии,заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов УО «Белорусская государственная академия музыки», г. Минск, Республіка Беларусь.

 Слупський Віктор Володимирович – голова Асоції виконавців на духових та ударних інструментах Національної всеукраїнської музичної спілки, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мідних духових та ударних інструментів Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, м. Київ.

Старко Володимир Григорович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, м. Львів.

Терлецький Микола Миколайович – доцент, доцент кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Трачук Микола Андрійович – викладач першої категорії відділу духових інструментів Локачинської ДМШ, смт. Локачі, Волинська  область.

Трачук Леонід Данилович – заслужений працівник культури України, директор Тульчинського фахового коледжу культури, викладач вищої категорії, викладач-методист циклової комісії духових та естрадних інструментів, м. Тульчин, Вінницька область.

Фіськов Геннадій Миколайович – заслужений діяч мистецтв України,директор Рівненського музичного фахового коледжу РДГУ,сумісник,доцент кафедри народних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Цюлюпа Степан Данилович – заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Цюлюпа Наталія Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  естрадної музики Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Шульс Ярослав Володимирович – викладач-методист циклової комісії народного інструментального мистецтва (духові інструменти) Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області.

Юхимюк  Василь Васильович –викладач вищої категорії відділу духових інструментів Локачинської ДМШ, смт. Локачі, Волинська  область.

Яковчук Надія Данилівна – заслужена артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, м. Київ.

Яковчук Олександр Миколайович – заслужений діяч мистецтв України,професор кафедри композиції, інструментування та інформаційних технологій Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, м. Київ.

Ямелинець Юрій Олегович – магістрант кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.


                          ПРЕЗЕНТАЦІЯ

  сучасних наукових, навчально-методичних   і нотних видань духовиків України та зарубіжжя (2010 – 2021 роки).

(25 квітня о 11.00 год. ауд. № 22, РДГУ вул. Хвильового, 7)

Апатский В.Н. История духового музыкально- исполнительского искусства /В.Н. Апатский. – К.: ТОВ «Задруга». 2010. 320 с.

СтоянКараіванов (редактор-упорядник)Валторнова романтика в ХХ столітті. 2010, м. Пловдів, Болгарія.

Ничков Б.В. Белорусские музыканты – исполнители на деревяных духовых инструментах. 2010, г. Минск.

Гишка І.С. Монографія. Звукоутворення як важлива складова технічної досконалості трубача (історія, теорія, методика, практика). 2010, м. Львів.

Посвалюк В.Т., Посвалюк К.В. Історія кафедри духових і ударних інструментів Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського у фотографіях. 2010, м. Київ.

Стоян Караіванов (редактор-упорядник)Валторнові ансамблі від болгарських композиторів, 2011, м. Пловдів, Болгарія.

Цюлюпа С.Д. Історія кафедри духових та ударних інструментів Рівненського державного гуманітарного університету: минуле і сучасне. Навчальний посібник. 2012, м. Рівне.

Апатский В.Н. Монография. История духового музыкально – исполнительского искусства. Книга II. 2012, г. Киев.

Воробкевич Т.П. Мирон Закопець. Творчий портрет (спогади, статті, матеріали). 2012, м. Львів.

Вовк Р.А., Кушнір А.Я. Науковий вісник НМАУ  імені  П.І. Чайковського: Актуальні питання духового виконавства в сучасній Україні (до 100-річчя НМАУ імені П.І. Чайковського). 2013, м. Київ.

Карпяк А.Я. Монографія. Концепційні засади художнього мислення сучасного флейтиста. 2013, м. Львів.

Богданов В.О., Богданова Л.Д. Навчальний посібник. Історія духового музичного мистецтва України. 2013, м. Харків.

Вовк Р.А. Монографія. Портрети Корифеїв. 2013, м. Київ.

Гишка І.С., Горман О.П. Навчально-методичний посібник. Теорія і методика постановки виконавського апарату трубача. 2013, м. Львів.

Плохотнюк О.С., Бондаренко О.В. Професія – трубач.  В.М. Лисенко (історичні нариси і методика організації щоденних самостійних занять трубача). 2013, м. Луганськ.

Турчинский Б.Р. Такая музыка звучит у нас в судьбе. 2013, г. Иерусалим, Израиль.

Апатский В.М. Актуальные проблемы духового музыкально-исполнительского искусства. 2013, г. Киев.

Круль П.Ф. Підручник. Духовий інструментарій в історії музичної культури України. 2013, м. Івано-Франківськ.

Марценюк Г.П. Монографія. Українське тромбонове виконавство в контексті європейського духового музичного мистецтва. 2013, м. Київ.

Посвалюк В.Т. Навчальний посібник. Методика оволодіння верхнім регістром на трубі. 2013, м. Київ.

Коваль В.І. Навчальний посібник. Початкова школа гри на тромбоні. Книга 1-2 з додатком клавіру. 2013, м. Олександрія, Кіровоградська область.

Ничков Б.В. Белорусские музыканты – исполнители на медных духовых и ударных инструментах. 2014, г. Минск.

Фартушный В.П. Монография. Золотой гобой Северной Пальмиры. 2014, г. Петрозаводск.

Столярчук Б.Й. Богдан Кальмук. Педагог, наставник, виконавець. 2014, м. Рівне.

Хованець М.І., Горман О.П. Навчально-методичний посібник. Плац-концерт військового оркестру. 2014, м. Львів.

Хованець М.І., Ребендяга В.Л., Горман О.П. Навчально- методичний посібник. Служба військового диригента в строю. 2014, м. Львів.

Жульєв А.П. Тромбон. Випуск 1. Навчальна книга – Богдан, 2014. – 68 с. + 20 с.

Жульєв А.П. Блокфлейта. Випуск 2. Навчальна книга – Богдан, 2014. – 64 с. + 36 с.

Жульєв А.П. Жульєв А.А. Джазові пєси для саксофона-альта та фортепіано. /Навчальна книга – Богдан, 2014. – 32 с. + 12 с.

Посвалюк В.Т. Ліричні твори М.В. Лисенка в транскрипції для   труби.   Навчально-методичний   посібник.   НМАУ, 2015, м. Київ.

Закопець Л.М. Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької. Сторінки історії. 2017, м. Львів.

Палаженко О.П. Навчальний посібник. Інструментознавство. 2017, м. Рівне.

Щербанюк В.Ф. Навчально-методичний посібник. Щоденні вправи трубача. 2017, м. Чернівці.

Апатский В.Н. Монография. Фагот от А до Я. 2017, г. Киев.

Марценюк Г.П. Теорія і практика ансамблевого тромбонового виконавства. Навчально-методичний посібник. 2017, м. Київ.

Вериківський М.І. Вісім новелет для квартету дерев’яних духових інструментів. Упорядник Т.Ю. Прокопович, РДГУ, 2017, м. Рівне

Ничков Б.В. Некоторые объективные факторы, влияющие на продолжительность жизни музыканта-духовика, 2018, г. Минск.    

Лашко Г., Юрченко О. Школа гри на кларнеті. 2018, м. Черкаси.

Глазунов А.К. Колыбельная (Berceuse) для гобоя и ф-но. Редакция В.П. Фартушный, 2018, г. Санкт-Петербург.

Жульєв А.П. Труба. Навчальна книга – Богдан, 2018. – 124 с.

Горбаль Я.М., Горбаль В.Я. Методика проведення індивідуальних занять з гри на духових та ударних інструментах: Навчально-методичний посібник –Львів – Дрогобич: Посвіт. 2019.- 76 с.

Терлецький М.М. Вправи для засвоєння основних позицій тромбона. Навчально-методичний посібник, 2019 м. Рівне

Стоян Караіванов (редактор-упорядник). Із репертуару Plovdiv brass trio. 2019, м. Пловдів, Болгарія.

Вовк Р.А. Мелодія. П’єси для кларнета та фортепіано. м. Київ, 2019.

Горбаль Я.М., Горбаль В.Я. Характерні особливості сучасного духового ансамблевого виконавства: Навчально-методичний посібник –Львів – Дрогобич: Посвіт. 2020.- 268 с.

Горбаль Я.М., Горбаль В.Я. Методика репетиційної роботи диригента з військовим оркестром: Навчально-методичний посібник –Львів – Дрогобич: Посвіт. 2020.- 128 с.

Пастушенко А.С., Столярчук Б.Й. Музична спілка Рівненщини. Довідкове видання. Видавець О. Зень, 2020.-236 с.

Сіончук О.В. Український диксиленд. Практичний курс. Навчально-методичний посібник. Рівне: РДГУ, 2020.-166 с.

Гишка І.С. Ергономіка виконавського апарату сучасного трубача: Навчальний посібник /І. Гишка. – Львів: НАСВ. 2021. – 207 с.

Горбаль В., Горбаль Я. Репертуарний збірник концертних творів : Нотне видання /В. Горбаль, Я. Горбаль. – Львів: НАСВ. 2021. – 160 с.

Горбаль В.Я., Горбаль Я.М. Репертуарний збірник музичних творів зарубіжних композиторів для солістів-інструменталістів та вокалістів з духовим оркестром: Навчально-методичний посібник /В.Я. Горбаль, Я.М. Горбаль. – Львів – Дрогобич : Посвіт. 2021. – 168 с.

Жульєв А.П. Система розігрування тромбоніста. Навчально-методичний посібник – Богдан, 2021.

Яковчук О.М. Музика для флейти, Спринт-Сервіс, м. Київ, 2021р.

Яковчук О.М. Музика для гобоя, Спринт-Сервіс, м. Київ, 2021р.

Яковчук О.М. Музика для кларнета, Спринт-Сервіс, м. Київ, 2021р.

Яковчук О.М. Музика для фагота, Спринт-Сервіс, м. Київ, 2021р.

Яковчук О.М. Музика для мідних духових інструментів, Спринт-Сервіс, м. Київ, 2021р.

Цюлюпа С.Д. Редактор-упорядник збірника наукових праць “Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”. Випуски № 5 – №13, 2010 – 2021 роки, видавництво «Волинські обереги», м. Рівне.

   ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 квітня 2021 року, о 14.00 год. (Концертна зала Інституту  мистецтв РДГУ, вул. Хвильового,

Залишити відповідь