ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Координаційною Радою
НВМС

15 лютого 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про прийом, облік членів

Національної всеукраїнської музичної спілки,

розмір і порядок сплати вступних та членських внесків

І. Прийом у члени Спілки

Згідно із Статутом Національної всеукраїнської музичної спілки:

 1. Членство у Спілці є індивідуальним і фіксованим.
 2. Членами Спілки можуть бути громадяни України – професійні митці музичного та хореографічного мистецтва, музичного театру, естради і музичної освіти, майстри-художники із виготовлення музичних інструментів та музично-просвітницькі діячі, творча діяльність яких становить їх основне заняття і наслідком якої є твори чи їх інтерпретація, наукові праці, музично-просвітницькі та педагогічні здобутки, що мають культурно-мистецьку цінність і суспільно-вагоме значення.
 3. Іноземні громадяни, особи без громадянства, які внесли значний внесок у розвиток світової та української музичної культури, мистецтва та науки можуть бути прийняті до Спілки як почесні члени. Почесні члени Спілки мають право на отримання інформації про діяльність Спілки, обговорювати та вносити пропозиції щодо вибору форм і методів творчої діяльності Спілки, створювати свої відділення в інших країнах.
 4. Як виняток, до Спілки можуть бути прийняті особи без спеціальної музичної освіти, які беруть активну участь у розвитку музичного мистецтва.
 5. Прийом у Спілку проводиться керівними органами осередків Спілки на підставі письмової заяви на ім’я Голови Спілки (з додаванням творчої автобіографії, копії диплому про освіту і трьох фотокарток 3х4).
 6. Рішення про прийом затверджує Центральна приймальна комісія Спілки. Склад комісії затверджує Секретаріат Спілки.
 7. Член Спілки одержує членський квиток. Членство у Спілці стає дійсним з моменту затвердження рішення Центральною приймальною комісією Спілки, яка збирається 2 рази у рік в останній декаді травня та листопада. Пакет документів від осередків Спілки приймається до 20 травня та 20 листопада.
 8. Членство у Спілці може бути припинене за порушення її Статуту.
 9. Виключення із Спілки здійснюють органи, яким надано право прийому (керівними органами осередків Спілки).
 10. Виключені із Спілки можуть вступити до неї знову на загальних підставах.
 11. Рішення про прийом або виключення можуть бути оскаржені у Координаційній Раді Спілки. Її рішення є остаточним.
 12. Після припинення членства у Спілці вступні та членські внески не повертаються.

ІІ. Облік членів Спілки

 1. Облік членів Спілки здійснюють територіальні осередки Спілки.
 2. Матеріали вступника після розгляду Приймальною комісією Спілки повертаються до осередку Спілки, де зберігаються постійно.
 3. На кожного члена Спілки заповнюється облікова картка встановленого зразка у двох примірниках, один з яких знаходиться в територіальному осередку Спілки, другий – у Центральній приймальній комісії Спілки.
 4. Відповідальний працівник кожного територіального осередку Спілки веде контроль за змінами кількісного та якісного складу своїх членів, щорічно вносить відповідну інформацію до облікової картотеки осередку та інформує і подає оновлені відомості до Центральної приймальної комісії за підписом керівника осередку.

ІІІ. Сплата вступних та членських внесків

 1. Вступний внесок до Спілки становить 300 грн.
 2. Розмір річних членських внесків визначають керівні органи осередків Спілки, але внески мають бути не нижче 120 грн. (для непрацюючих пенсіонерів – 12 грн).
 3. Термін сплати членських внесків – І квартал поточного року.
 4. Збір членських внесків та їх облік здійснюється територіальними осередками Спілки, відповідно до облікових списків членів Національної всеукраїнської музичної спілки.
 5. Для іноземних громадян: вступні – 150 у.е.; річні – 100 у.е. (за курсом Нацбанку).
 6. Річні членські внески використовуються на статутну діяльність осередків Спілки.
 7. Вступні внески перераховуються на поточний рахунок Спілки на статутну діяльність.
 8. Осередки звітують перед Секретаріатом Спілки про сплату внесків членами Спілки у ІІ кварталі поточного року.
 9. Члени Спілки, які протягом 3-х років не сплачують внески виключаються з НВМС за рішенням керівних органів осередків з наступним затвердженням таких рішень Центральною приймальною комісією.

IV. Термін дії

Дане положення набирає чинності з дня затвердження Координаційною Радою – 15 лютого 2019 року.